ĐIỀU KHIỂN CÔNG TẮC
Công tắc 1 Công tắc 2
CÁC GIÁ TRỊ CẢM BIẾN
Nhiệt độ Độ ẩm Ánh sáng
0 0 0